Tag: trung bình cộng

Giải bài toán: Trung bình cộng của các số có 3 chữ số mà mỗi số đó chia hết cho 2 là bằng bao...

Chắc hẳn mọi người không còn xa lạ gì đối với dạng toán tìm số nữa. Với các bài toán tìm số nó không...